Urząd Stanu Cywilnego w Książniku, pow. morąski
42/323/5
Standesamt zu Herzogswalde

Heiraths-Neben-Register nr 1 - 51 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

POWRÓT