Urząd Stanu Cywilnego w Książniku, pow. morąski
42/323/6
Standesamt zu Herzogswalde

Sterbe-Neben-Register nr 1 - 211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

POWRÓT