Urząd Stanu Cywilnego w Książniku, pow. morąski
42/323/8
Standesamt zu Herzogswalde

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 31 2 3 4 5 6 7

POWRÓT