Urząd Stanu Cywilnego w Sarnowie, pow. nidzicki
42/324/1
Standesamt zu Scharnau

Sterbe-Register/Neben-Register/Nr 1 - 281 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

POWRÓT