Urząd Stanu Cywilnego w Bratianie, pow. nowomiejski
42/325/3
Standesamt zu Brattian

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

POWRÓT