Urząd Stanu Cywilnego w Brzoziu Lubawskim, pow. nowomiejski
42/326/1
Standesamt zu Deutsch Brzozie

Geburts-Neben-Register Nr 1 - 211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

POWRÓT