Urząd Stanu Cywilnego w Brzoziu Lubawskim, pow. nowomiejski
42/326/2
Standesamt zu Deutsch Brzozie

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 21 2 3 4 5

POWRÓT