Urząd Stanu Cywilnego w Brzoziu Lubawskim, pow. nowomiejski
42/326/7
Standesamt zu Deutsch Brzozie

Sterbe-Neben-Register Tom II,Nr 63 - 791 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

POWRÓT