Urząd Stanu Cywilnego w Gwiździnie, pow. nowomiejski
42/327/1
Standesamt zu Gwisdzin

Geburts-Neben-Register Nr 1 - 171 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

POWRÓT