Urząd Stanu Cywilnego w Gwiździnie, pow. nowomiejski
42/327/11
Standesamt zu Gwisdzin

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 61 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

POWRÓT