Urząd Stanu Cywilnego w Gwiździnie, pow. nowomiejski
42/327/2
Standesamt zu Gwisdzin

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 51 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

POWRÓT