Urząd Stanu Cywilnego w Kurzętniku, pow. nowomiejski
42/328/14
Standesamt zu Kauernick

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 41 2 3 4 5 6 7 8 9

POWRÓT