Urząd Stanu Cywilnego w Kurzętniku, pow. nowomiejski
42/328/2
Standesamt zu Kauernick

Heiraths-Neben-Register /brak wpisów/1 2

POWRÓT