Urząd Stanu Cywilnego w Kurzętniku, pow. nowomiejski
42/328/8
Standesamt zu Kauernick

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 31 2 3 4 5 6 7

POWRÓT