Urząd Stanu Cywilnego w Krotoszynach, pow. nowomiejski
42/329/2
Standesamt zu Krottoschin

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 51 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

POWRÓT