Urząd Stanu Cywilnego w Lipinkach, pow. nowomiejski
42/330/19
Standesamt zu Lippinken

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 171 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

POWRÓT