Urząd Stanu Cywilnego w Lipinkach, pow. nowomiejski
42/330/2
Standesamt zu Lippinken

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 31 2 3 4 5 6 7 8

POWRÓT