Urząd Stanu Cywilnego w Lipinkach, pow. nowomiejski
42/330/7
Standesamt zu Lippinken

Sterbe-Neben-Register Tom II,Nr 82 - 881 2 3 4 5 6 7 8

POWRÓT