Urząd Stanu Cywilnego w Lipinkach, pow. nowomiejski
42/330/9
Standesamt zu Lippinken

Geburts-Neben-Register Tom II,Nr 107 - 1181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

POWRÓT