Urząd Stanu Cywilnego w Łąkorzu, pow. nowomiejski
42/331/14
Standesamt zu Lonkorz

Geburts-Neben-Register Tom II,Nr 751 2

POWRÓT