Urząd Stanu Cywilnego w Łąkorzu, pow. nowomiejski
42/331/18
Standesamt zu Lonkorz

Heirstha-Neben-Register Nr 1 - 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

POWRÓT