Urząd Stanu Cywilnego w Łąkorzu, pow. nowomiejski
42/331/20
Standesamt zu Lonkorz

Sterbe-Neben-Register Tom II,Nr 39 - 431 2 3 4 5 6

POWRÓT