Urząd Stanu Cywilnego w Łąkorzu, pow. nowomiejski
42/331/3
Standesamt zu Lonkorz

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

POWRÓT