Urząd Stanu Cywilnego w Mikołajkach, pow. nowomiejski
42/332/11
Standesamt zu Nikolaiken

Geburts-Neben-Register Tom II,Nr 82 - 881 2 3 4 5 6 7 8

POWRÓT