Urząd Stanu Cywilnego w Mikołajkach, pow. nowomiejski
42/332/12
Standesamt zu Nikolaiken

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

POWRÓT