Urząd Stanu Cywilnego w Mikołajkach, pow. nowomiejski
42/332/3
Standesamt zu Nikolaiken

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 131 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

POWRÓT