Urząd Stanu Cywilnego w Mrocznie, pow. nowomiejski
42/333/1
Standesamt zu Mroczno

Geburts-Neben-Register Nr 1 - 231 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

POWRÓT