Urząd Stanu Cywilnego w Mrocznie, pow. nowomiejski
42/333/11
Standesamt zu Mroczno

Sterbe-Neben-Register Tom II,Nr 63 - 671 2 3 4 5 6

POWRÓT