Urząd Stanu Cywilnego w Mrocznie, pow. nowomiejski
42/333/13
Standesamt zu Mroczno

Geburts-Neben-Register Tom II,Nr 82 - 891 2 3 4 5 6 7 8 9

POWRÓT