Urząd Stanu Cywilnego w Mrocznie, pow. nowomiejski
42/333/3
Standesamt zu Mroczno

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 61 2 3 4 5 6 7

POWRÓT