Urząd Stanu Cywilnego w Mrocznie, pow. nowomiejski
42/333/8
Standesamt zu Mroczno

Geburts-Neben-Register Tom II,Nr 83 - 1011 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

POWRÓT