Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Mieście Lubawskim
42/334/19
Standesamt zu Neumark

Brak skanów