Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Mieście Lubawskim
42/334/2
Standesamt zu Neumark

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 21 2 3 4 5 6

POWRÓT