Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Mieście Lubawskim
42/334/20
Standesamt zu Neumark

Brak skanów