Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Mieście Lubawskim
42/334/3
Standesamt zu Neumark

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 171 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

POWRÓT