Urząd Stanu Cywilnego w Ostrowitem, pow. nowomiejski
42/335/1
Standesamt zu Ostrowitt

Geburts-Neben-Register Nr 1 - 201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

POWRÓT