Urząd Stanu Cywilnego w Ostrowitem, pow. nowomiejski
42/335/2
Standesamt zu Ostrowitt

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 21 2 3 4 5

POWRÓT