Urząd Stanu Cywilnego w Szwarcenowie, pow. nowomiejski
42/336/11
Standesamt zu Schwarzenau

Sterbe-Neben-Register Tom II,Nr 55 - 641 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

POWRÓT