Urząd Stanu Cywilnego w Szwarcenowie, pow. nowomiejski
42/336/2
Standesamt zu Schwarzenau

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 71 2 3 4 5 6 7 8

POWRÓT