Urząd Stanu Cywilnego w Skarlinie, pow. nowomiejski
42/337/3
Standesamt zu Skarlin

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 191 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

POWRÓT