Urząd Stanu Cywilnego w Tereszewie, pow. nowomiejski
42/338/1
Standesamt zu Terreszewo

Geburts-Neben-Register Nr 1 - 111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

POWRÓT