Urząd Stanu Cywilnego w Tereszewie, pow. nowomiejski
42/338/11
Standesamt zu Terreszewo

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 71 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

POWRÓT