Urząd Stanu Cywilnego w Tereszewie, pow. nowomiejski
42/338/2
Standesamt zu Terreszewo

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 31 2 3 4 5 6 7

POWRÓT