Urząd Stanu Cywilnego w Tereszewie, pow. nowomiejski
42/338/3
Standesamt zu Terreszewo

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 41 2 3 4 5

POWRÓT