Urząd Stanu Cywilnego w Tylicach, pow. nowomiejski
42/339/1
Standesamt zu Tyllitz

Geburts-Neben-Register Nr 1 - 291 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

POWRÓT