Urząd Stanu Cywilnego w Tylicach, pow. nowomiejski
42/339/14
Standesamt zu Tyllitz

Geburts-Neben-Register Tom II,Nr 79 - 811 2 3 4

POWRÓT