Urząd Stanu Cywilnego w Tylicach, pow. nowomiejski
42/339/2
Standesamt zu Tyllitz

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 41 2 3 4 5 6 7 8 9

POWRÓT