Urząd Stanu Cywilnego w Tylicach, pow. nowomiejski
42/339/3
Standesamt zu Tyllitz

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

POWRÓT