Urząd Stanu Cywilnego w Wielkich Bałówkach, pow. nowomiejski
42/340/1
Standesamt zu Gross Ballowken

Geburts-Neben-Register Nr 1 - 261 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

POWRÓT