Urząd Stanu Cywilnego w Wielkich Bałówkach, pow. nowomiejski
42/340/2
Standesamt zu Gross Ballowken

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 61 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

POWRÓT